Øster Hurup Kraftvarmeværk
        Åben hus arrangement ved værkets 20 års jubilæum.

Tak for den store interesse i forbindelse med værkets jubilæum den 26 august.
En spændende dag -  med rundvisninger samt lokale specialister der stod klar til at rådgive værkets forbrugere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen                                      Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a.
                                                        Generalforsamling

            
        
Øster Hurup Kraftvarmeværk indbyder til generalforsamling den 25. september 2017. kl. 18.00 i Multihuset Øster Hurup.
                                                             Dagsorden iflg. vedtægterne, kan se på  www.98588150
                                  
                           Efter generalforsamlingen serveres i anledning af værkets 20 års jubilæum gule ærter med tilbehør.
                   Vedr. spisning, venligt tilmelding til Hanne i Multihuset på tlf. 98588200 senest mandag den 18. september.


                                                                                      Med venlig hilsen
                                                                                          Bestyrelsen
                                                                         Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Nyt tarifblad pr 1/7-2017 - klik her

Nye almindelige og tekniske bestemmelser - klik her

KLAGE:
Vil du klage over afgørelse - klik på fanen "Klage" ovenfor - eller klik her

Vagtmobil:

Vores varmemester/vagten har mobilnummer:
2577 8150


 

Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a | Snedkervej 6 | Tlf.: 98588150