Øster Hurup Kraftvarmeværk

Så er regnskabet for 2015/16 klar - klik herunder:


Generalforsamling
Mandag 26/9-2016
kl 19:00
i
Øster Hurup Multihus

 
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretnining for det forløbne år
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse - se den her
 4. Budget for indeværende år fremlægges
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg Niels Rasmussen, Karsten Jensen, Tom Pedersen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Evt.

 
Fotos af det nye solfangeranlægNyt tarifblad pr 1/11-2015 - klik her

Nye almindelige og tekniske bestemmelser - klik her

KLAGE:
Vil du klage over afgørelse - klik på fanen "Klage" ovenfor - eller klik her

Vagtmobil:

Vores varmemester/vagten har mobilnummer:
2577 8150


 

Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a | Snedkervej 6 | Tlf.: 98588150