Øster Hurup Kraftvarmeværk
Formandsskifte.

Efter 5 1/2 år som formand for Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a. har Svend Erik Pedersen valgt at træde et skridt tilbage for at få mere tid til familien og sejlerinteressen.
I de 5 1/2 år Svend Erik har været formand, er fjernvarmen gået fra at være en dyr fornøjelse til at være en attraktiv opvarmningsform. Varmeudgiften for et normalt hus er stort set halveret!
Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a. blev etableret som et såkaldt barmarksværk med kraftvarmemotorer, der skulle producere varme, og ikke mindst el som skulle sikre en lav varmepris. Afgiftsreformen medførte dog en udhuling af el-prisen, og motorerne blev stoppet og gaskedlen tændt.
Først da det for 5 år siden blev muligt at etablere biobrændselsanlæg med halm som varmekilde, skete der noget med varmeprisen i nedadgående retning, og da så solfangerne kom til i 2015 blev fjernvarmeprisen attraktiv.
Så i Svend Eriks`"regeringstid" er der sket rigtig meget positivt, der blev anerkendt med tildeling af Dansk Fjernevarmes fjernvarmepris til Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a i 2015.
Svend Erik er tryg ved den siddende bestyrrelse, og for at gøre overgangen så glidende som muligt bliver nuværende næstformand Erik S. Damgaard den 1. april formand og Svend Erik bliver næstformand.

På vegne af bestyrelsen
Erik S. Damgaard

                                  Finn Skovgaard Andersen.  Formand Erik Damgaard.  Næstform. Svend Erik Pedersen.  Sekr. Niels Rasmussen.  Niels Jørgen JensenIndbydelse 20 års jubilæum Øster Hurup Kraftvarmeværk.


Øster Hurup Kraftvarmeværk har nu eksisteret i 20 år, det syntes vi skal fejres.
Så lørdag den 26 august 2017 fra kl. 13.00 til 16.00 vil der være åben hus på værket med rundvisning, lidt godt til ganen og ikke mindst lidt teknisk information - bla. hvordan kan du som forbruger få mest ud af dit anlæg? Varmeværkets tekniske specialister står klar til at besvare dine spørgsmål.

Sæt allerede nu kryds i din kalender ud for den 26 august.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

  

Nyt tarifblad pr 1/11-2015 - klik her

Nye almindelige og tekniske bestemmelser - klik her

KLAGE:
Vil du klage over afgørelse - klik på fanen "Klage" ovenfor - eller klik her

Vagtmobil:

Vores varmemester/vagten har mobilnummer:
2577 8150


 

Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a | Snedkervej 6 | Tlf.: 98588150